Kursy wspólne

Zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce
  • wielkość czcionki

Zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce

Nazwa kwalifikacji: wszystkie kwalifikacje określone w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

Kurs: Teoria BHP.

Moduł II: Zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce.

Ebook i videocast.

Spis treści skryptu:

I. Kodeks pracy i inne źródła prawa pracy.
1. Kodeks pracy.
2. Inne źródła prawa pracy.

II. Zatrudnienie a prawa i obowiązki w zakresie bhp.
1. Pracodawca.
2. Obowiązki pracodawcy.
3. Prawa pracodawcy.
4. Pracownik.
5. Stosunek pracy a zatrudnienie.
6. Zatrudnienie na podstawie stosunku pracy.
7. Zatrudnienie na podstawie stosunku cywilnoprawnego.
8. Porównanie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy do umów cywilnoprawnych.
9. Szczegółowe obowiązki pracodawcy w zakresie bhp.
10. Obowiązki pracownika w zakresie bhp.
11. Prawo do powstrzymania się od pracy w sytuacji zagrożenia.
12. Prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej.

III. System kontroli i nadzoru nad prawną ochroną bhp w zakładach pracy.
1. Ogólne zasady systemu kontroli i nadzoru nad prawną ochroną bhp w zakładach pracy w Polsce.
2. Państwowa Inspekcja Pracy.
3. Państwowa Inspekcja Sanitarna.
4. Inne instytucje i służby działające w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska.

Plik video:

Artykuły powiązane