Obszar A

System odprowadzania i neutralizacji odpadów powstałych w procesie produkcji
 • wielkość czcionki

System odprowadzania i neutralizacji odpadów powstałych w procesie produkcji

Zawód: technik logistyk.

Kwalifikacje: A. 30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania. A. 31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych. A. 32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych.

Kurs: Podstawy organizowania i monitorowania przepływu informacji w procesie produkcji.

Moduł III: System odprowadzania i neutralizacji odpadów powstałych w procesie produkcji.

Ebook, videocast i audiocast.

Spis treści skryptu:

3. Systemy odprowadzania i neutralizacji odpadów powstałych  w procesie produkcji.
3.1. Gospodarowanie odpadami produkcyjnymi.
3.2. Projektowanie wyrobów przewidzianych do recyklingu.
3.3. System utylizacji odpadów produkcyjnych.
3.4. Regulacje prawne dotyczące odpadów i recyklingu.
3.5. Literatura.
3.5.1. Literatura obowiązkowa.
3.5.2. Literatura uzupełniająca.
3.5.3. Netografia.
3.6. Spis rysunków.

Plik audio:

Plik video:

Artykuły powiązane

Hity Plantacji

 • Obszar T Zastawa i bielizna stołowa
  Zastawa i bielizna stołowa
  Zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych. Kwalifikacja: T. 15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych. Kurs: Planowanie usług gastronomicznych. Moduł VII: Zastawa i bielizna stołowa. Ebook i videocast.
 • Obszar T Przygotowanie ofert usług gastronomicznych
  Przygotowanie ofert usług gastronomicznych
  Zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych. Kwalifikacja: T. 15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych. Kurs: Planowanie usług gastronomicznych. Moduł II: Przygotowanie ofert usług gastronomicznych. Ebook i videocast.
 • Obszar T Charakterystyka usług gastronomicznych i ich planowanie
  Charakterystyka usług gastronomicznych i ich planowanie
  Zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych. Kwalifikacja: T. 15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych. Kurs: Planowanie usług gastronomicznych. Moduł I: Charakterystyka usług gastronomicznych i ich planowanie. Ebook i videocast.